İmplant Dişlerin Başarı Durumu

İmplant tedavisinde başarı oranı birkaç farklı madde ile ölçülür. Ağızda implantın durması ve çiğnemeyi yapabilmesi çene cerrahisinde hayatta kalma olarak adlandırılır. Yani ağızda duran her implant ve çiğnemeyi başarabilen her implant başarılımıdır? Hayır değildir! Başarı bizim için tam anlamıyla dişimiz gibi kullanabileceğimiz, diş eti ile düzgün örtülü, düzgün bir porselen ve protez yapısına sahip olan, estetik ve fonksiyonel olarak tam başarıyı sahip olan implantlara verilen orandır.

Başarı oranı implantta çok yüksektir. Bu da her 100 implantın 98 inde tam başarı elde edilmiştir. Fakat bu tip başarıları sadece hekime veya sadece hastaya bağlamak doğru değildir. Bu hekimle hasta koordinasyonudur. Hekim çok düzgün bir implant cerrahisi ve düzgün bir porselen çalışması yapar, hasta da dişlerine düzenli bakım sağlar, o zaman implantın ömrü çok uzun olur ve garanti olarak, bir nevi garanti sağlanmış olur.

Eğer hekim çok iyi implant ve protez yapar, fakat hasta çok kötü bakarsa bu implant kaybına bile neden olabilir. İyi uygulanan ve iyi bakılan bir implant ağızda çok uzun bir süre hizmet eder, normal dişlerle yapılan fonksiyonların hepsini yerine getirir, rahatlatır, iyi bir proteze oranla çok daha büyük başarılar elde edilebilir.

İmplantın Başarılı Olma Kriterleri

Dental implantta başarı implantın çevresinde kemik erimesi olmaması, herhangi bir enfeksiyon bulgusu olmaması ve implantın hasta ağzında fonksiyon görüyor olması ile değerlendirilir. Günümüzde dental implantlar yaklaşık %95 oranında başarı sağlayan, klinik başarısı uzun dönemde takip edilen güvenli yöntemlerdir.

İmplantın başarılı olması temel olarak 3 faktöre bağlıdır. Birincisi, uygulanan cerrahi yöntem, işlem sırasındaki steril çalışma ortamı, ikincisi hastaya bağlı faktörler, üçüncüsü ise malzeme ile ilgili, yani uygulanan implantla ilgili faktörlerdir.

İmplantın klinik başarısının takip edilmiş bir marka olması, çalışmaları gerçekleştirilmiş ve uzun yıllardır takip edilmiş bir marka olması başarıyı etkileyen faktörlerdendir. İmplant tedavisinde başarıya ulaşmak için hastaya düşen en önemli görevler işlem sonrasında hekimin önerdiği bakıma uymak ve sonrasında da implantın bütün bakımını aksatmamaktır. Hekime düşen ise steril çalışma ortamını sağlamak ve atravmatik çalışmaktır.

Bilindiği gibi implantlar sabit yapılardır. Kullanılırken çiğnemede ver konuşmada herhangi bir problemle karşılaşılmaz. İmplantlar diş kemiği ile kaynaşarak bütün bir yapı halini alırlar. Böylece diş eksikliği olan yerdeki kemiğin erimesi minimum seviyede tutulmuş olur. Çünkü implantlar yapay diş kökü görevini görmektedir. İmplantlar kişinin doğal dişleri gibi ağzının kalıcı bir parçası olacağından, normal diş bakımından farklı bir bakıma ihtiyaç duymazlar.

En önemli avantajı ise, köprülerdeki gibi yan komşu dişler üzerinde herhangi bir işlem, inceltme yapmadan, eksik dişin yerine uygulanan parçalar olmasıdır. Böylece, ileride ortaya çıkabilecek ekstra bakım, restorasyon gereksinimi absorbe edilmiş olur. Bu da hem toplam zaman hem de toplam maliyette olumlu etki yapmakta ve bu açılardan çözüm sunmaktadır.

Genel olarak implantlar, uygulandıktan sonra başarılı sonuçlar elde edilir. Sadece bazı durumlarda, implant başarısız olabilir. Hasta operasyon sonrasında gereken bakımı ve özeni dişlerine göstermez ise oluşabilecek olan enfeksiyon, aşırı sigara tüketimi, çene kemiğindeki kemik kalitesinin yetersizliği gibi sebeplerden dolayı implant uygulaması başarısız olabilir. Çene kemiğinin kalite ve hacim problemi, yapılacak olan ilave kemik grefti tedavisi ile sağlanabilmektedir. Kişinin bazı sistemik hastalıkları varsa implant operasyonundan sonra iyileşme süreci uzayabilir. Bu nedenle alınacak bazı önlemlerle bunun önüne geçilmiş olur.

Detaylı Bilgi Talep Formu

Güvenlik Kodunu Giriniz Kod Değiştir