İmplant Randevusu ve Muayene

İmplantın başarısını en çok etkileyen en önemli faktörlerden birisi, operasyon öncesi yapılan muayenedir. Hastaya detaylı olarak muayene yapılır. Bu muayene bütün diş hekimleri muayeneleri ile benzerdir. İmplant muayenesi önce sistemik hastalıkları incelemekle başlar. Hastanın herhangi bir şekilde implant yapmaya engel olabilecek bir sistemik hastalığı var mıdır, dikkat edilmesi gereken konulardan biri budur.

En basitinden radyoterapi görmüş hastaya veya kemoterapi ilaçları kullanan hastaya implant yapılamamaktadır. Bu tür sistemik hastalığı ve ilaç kullanımı olan hastalarda implant yapılı hastaya daha da zarar verir. İmplant muayenesinin en önemli aşamalarından ikincisi ise ağız içi muayenedir. Çıplak gözle ağız muayenesinde diş hekimi çıplak gözle hastanın kemiğinin durumu, diğer dişlerle olan bağlantısı, kemiğin durumu, diş etinin durumu bunların hepsi çıplak gözle incelenmesi gereken durumlardır.

Onun dışında ağız için muayeneyi destekleyici röntgenler gerekir. İmplant yapımı öncesi mutlaka panoramik radyografide çenemizdeki pozisyon bir kağıt üzerine dökülür ve bu çevre dokularla olan bağlar d görülür. Örneğin alt çenedeki ana sinirle olan yakınlık, üst çenedeki boşluklarla olan komşuluk bu röntgenlerde kesin görülür. Bazen bunların yetmediği durumlarda söz konusu olur. Böyle durumlarda bilgisayarlı tomografik denilen, çene kemiğini üç boyutlu incelemeye yardımcı olan, çene kemiğinin uzunluğu, çağı tam olarak görülür ve incelenebilir. Bunlar implantın başarısını etkileyen faktörlerdir.

Genel anestezi veya sedasyon hasta tarafından özel olarak istenmediği sürece işlem lokal anestezi yapılır. Dişsizliğin yaşandığı sahaya lokal anestezi uygulandıktan sonra operasyon sahası açılır. Operasyon sahasında hasta ne açma sırasında ne de diş hekiminin yaptığı işlemler sırasında hiçbir şey hissedemez. Hastalar genelde bu aşamalardan çok korkar.

Diş hekiminin lokal anestezi yaptıktan sonraki aşamada herhangi bir şey hissetme düşüncesi hastaların en çok çekindiği durumlardır. Lokal anestezinin amacı zaten hastaya operasyon sırasında hiçbir şey hissettirmemektir. Operasyon sahası açıldıktan sonra özel drillerle implantın gireceği yuva açılır. O yuva implantın çapına ve boyuna göre özel olarak açılır.

İmplant denilen yapı titanyum alaşımdan oluşmaktadır. Eskiden olan titanyum alaşımdaki implantlar düz ve prüzsüz yüzey olarak tasarlanmıştı. Fakat zamanla implantlarda titanyum vidanın üzerine yüzey özellikleri eklenmeye başladı. Şu an kullanılan implantlarda üst düzey yüzey özellikleri bulunmaktadır. Burada amaç, çok küçük bir alan içerisinde çok büyük bir tutunma alanı elde etmektir. Çükü implant operasyon sırasında yerleştirildikten ve alan kapatıldıktan sonra iyileşme süreci başlar. Bu bahsedilen üst düzey yüzey özelliklere sahip yapı içine kemik yapıcı hücreler tutunmaya başlar. Yüzey özellikleri denilen yapı bunu sağlar. İmplantın yüzey özelliği ne kadar gelişmişse o kadar iyi tutunma işlemi gerçekleşir.

Bu işlem alt çenede 2-4 ay, üst çenede 4-6 ay dır. Bu işlem sonrasında protez aşamasına geçmek için implantın üzeri açılabilmektedir. Ama bu genel prosedürdür. Son zamanlarda gelişen teknoloji ile immediate implant denilen implantı yapıp ayn ı seansta üzerine protez yapılabilme durumu söz konusu olmuştur.

Bu özellikle estetik bölgede kaybedilen, enfeksiyon durumu söz konusu olmayan dişlere yapılmaktadır. Bazen bütün dişlerin eksik olduğu durumlarda bile destekleyici implantlar sağlanarak aynı seansta protezler yapılabilmektedir.

Detaylı Bilgi Talep Formu

Güvenlik Kodunu Giriniz Kod Değiştir